Webinar "Jak machine learning i zastosowanie metod matematycznych pozwala zautomatyzować proces ochrony."

Agenda

22 sierpnia, godz, 11:00!

Podczas naszej sesji dowiesz się:

- Jak rozwój machine learning i metod matematycznych pozwala zautomatyzować proces ochrony przed cyberatakami.

- W jaki sposób pełny obraz ruchu sieciowego pozwala wykryć zagrożenia w momencie ich wystąpienia, a nawet zanim nastąpią.

- Jak inteligentna priorytetyzacja i wizualizacja zagrożeń pozwalają lepiej alokować zasoby i ograniczyć ryzyko.

- Realne przykłady nieznanych wcześniej zagrożeń wykrywanych przez technologię Enterprise Immune System.


Zapoznaj się z klauzulą informacyjną RODO.

If you have already registered and can't locate your "registration confirmation email" click here

E-mail address is invalid or it wasn't provided during the registration process. Please provide a valid e-mail address.

Email has been sent

[message]