Logo

Webinar "5.12, godz. 11:00 - Zarządzanie procesem patchowania i kontroli aplikacji."

Room type

Permanent

This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
Required fields

If you have already registered and can't locate your "registration confirmation email" click here

The e-mail address is incorrect. Please double-check your e-mail address and make it look like this john@clickmeeting.com

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

Agenda spotkania:

  • Kluczowe możliwości systemu IVANTI EPM.
  • Wybrane, najważniejsze zagadnienia dotyczące procesu aktualizacji (aplikacje i systemy operacyjne).
  • Proces aktualizacji w ujęciu projektowym.
  • Kontrola i bezpieczeństwo aplikacji.