Webinar "Jak kontrolować dane w chmurze? Wszystko o Azure Information Protection."

Agenda

19 września, godz. 11:00!

Jak bezpiecznie udostępniać poufne dane w ramach organizacji i poza nią?

Odpowiedź dostaniesz podczas webinarium.

Poza tym, omówimy również:

- Zabezpieczenie dokumentów oraz zarzadzanie uprawnieniami – Azure Information Protection.

- Szyfrowanie danych – BitLocker (MBAM).

- Monitorowanie aktywności użytkowników w dostępie do dokumentów w usługach chmurowych – Microsoft Cloud App Security.


https://integritypartners.pl/klauzula-informacyjna-rodo/

If you have already registered and can't locate your "registration confirmation email" click here

E-mail address is invalid or it wasn't provided during the registration process. Please provide a valid e-mail address.

Email has been sent

[message]